مقایسه برنامه ها

 • سیستم عامل
 • کمیسیون
 • شروع مقدار
 • اجرا
 • قدرت نفوذ
 • 50 ارز
 • فلزات
 • شاخص
 • وب
 • دسکتاپ
 • برنامه های آندروید
 • برنامه های iOS
 • کالاها
 • مشاوره رایگان

 • رایگان کلاس های عمومی

 • کلاس های کارشناسی ارشد رایگان

 • حرفه ای کلاسها و رایگان

 • اخبار روزانه (SMS)

 • اخبار هفتگی (EMAIL)
 • Webinars
 • مدیر برنامه های شخصی
 • پشتیبانی ایمیل
 • جزئیات

START
از 500$

 • MT4
 • ثابت به ازای هر 1 بسیاری
 • 5 $ در هر لات
 • ECN
 • تا 300:1
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • No
 • Yes
 • No
 • No
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • No
 • No
 • Yes
 • Yes
 • No
 • Yes
 • Yes
 • بیشتر بدانید

استاندارد
3000$ از

 • MT4
 • ثابت به ازای هر 1 لات
 • 5 $ در هر لات
 • ECN
 • تا 300:1
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • No
 • Yes
 • No
 • No
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • No
 • No
 • Yes
 • Yes
 • No
 • Yes
 • Yes
 • بیشتر بدانید
 • HDFOREX
 • کمیسیون دوره
 • از 80$
 • ECN / SWFX
 • تا 300:1
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • No
 • No
 • Yes
 • Yes
 • No
 • Yes
 • Yes

VIP
از 10000$

 • MT4
 • ثابت به ازای هر 1 لات
 • 5 $ در هر لات
 • ECN
 • تا 300:1
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • No
 • Yes
 • No
 • No
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • No
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • بیشتر بدانید
 • HDFOREX
 • کمیسیون دوره
 • از 60$
 • ECN / SWFX
 • تا 300:1
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • No
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes

EXCLUSIVE
از 50000$

 • MT4
 • ثابت به ازای هر 1 لات
 • پیشنهاد منحصر به فرد
 • ECN
 • تا 100:1
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • No
 • Yes
 • No
 • No
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • بیشتر بدانید
 • HDFOREX
 • کمیسیون دوره
 • پیشنهاد منحصر به فرد
 • ECN / SWFX
 • تا 100:1
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes